Privacy- en cookiebeleid

Ringgraaf Business Management

Achthovenerweg 51e

2351 AX Leiderdorp

 

Kvk 73219681

BTWnr NL175227731B01

 

Ons website-adres is: www.ringgraafbusinessmanagement.nl.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens wij verzamelen als je onze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ringgraaf Business Management. Je dient je ervan bewust te zijn dat

Ringgraaf Business Management niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.Ringgraaf Business Management respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van de diensten van Ringgraaf Business Management

Wanneer je je aanmeldt om gebruik te maken van de diensten van Ringgraaf Business Management vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Daarom worden de gegevens opgeslagen op de eigen beveiligde server van Ringgraaf Business Management of die van een derde partij.

 

Persoonsgegevens die Ringgraaf Business Management verwerkt

Ringgraaf Business Management verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • KvK nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ringgraaf Business Management raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via brenda@ringgraafbusinessmanagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Ringgraaf Business Management verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of informatie te kunnen verstrekken n.a.v. het ingevulde contactformulier.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Ringgraaf Business Management bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ringgraaf Business Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brenda@ringraafbusinessmanagement. 

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Ringgraaf Business Management of die van een derde partij.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ringgraaf Business Management deelt jouw persoonsgegevens of de door jou aangeleverde gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ringgraaf Business Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ringgraaf Business Management maakt gebruikt van cookies voor o.a. Google Analytic. Derde partijen zullen geen toegang hebben tot deze cookies. De cookies zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door een mail te sturen naar brenda@ringgraafbusinessmanagement.nl. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ringgraaf Business Management en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar brenda@ringgraafbusinessmanagement.nl

Ringgraaf Business Management wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie: maart 2022